تبلیغات
سه شنبه ها - !!!!!!!!!!!!!!!! سه شنبه ها - !!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!
LucKy

دختر با من این کارو نکن
اصلا باورم نمیشه
حداقل کامنتتو باز کن
انقدر راحت کوتاه نیا
انقدر ساده پاتو عقب نکش
بجنگ تو رو خدا بجنگ
باورم نمیشـــــــــه...نه

+بچه ها برای دوستم دعا کنید


نوشته شده توسط یاسمن دریکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ساعت12:41 ب.ظ | نظرات بستس